Poetin VS Erdogan

Dit essay heb ik geschreven naar aanleiding van een opdracht voor het vak Productie van Nieuws, dat ik in het tweede blok van mijn master volgde. 

Terwijl meer dan 60 landen (in)direct oorlog voeren tegen IS, nemen de Russische president Poetin en de Turkse president Erdogan even pauze om met beschuldigende vinger naar elkaar te wijzen. Het vuur laaide op nadat de Turken op dinsdag 24 november 2015 een Russische straaljager uit de lucht schoten. Volgens Erdogan schonden de Russen het Turkse luchtruim, wat de actie zou rechtvaardigen, maar Poetin houdt vol dat het gevechtsvliegtuig door het Syrische luchtruim vloog. Het welles-nietesspelletje tussen de twee staatshoofden, dat tot diverse gevolgen heeft geleid, werd ruim een week op de voet gevolgd door internationale media. Het NOS-achtuurjournaal is één van de belangrijkste nieuwsprogramma’s op de Nederlandse tv, met dagelijks 1 tot 1,5 miljoen kijkers (Wijfjes, 2005). Volgens de website van de NOS (2015) hanteert de publieke omroep “de hoogste journalistieke eisen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en objectiviteit”. In dit essay vraag ik mij af of, en zo ja in hoeverre, er sprake is van partijdige berichtgeving over de ruzie tussen president Poetin en president Erdogan in het NOS-achtuurjournaal. Lees verder

Advertenties

Beleid tegen cyberpesten hard nodig!

Naar aanleiding van een opdracht voor het vak Workshop Journalistiek (schrijf een kort nieuwsbericht), dat ik in het eerste blok van mijn master volgde, heb ik een interview afgenomen met sociotherapeut Shariq Sarfaraz

Nederland loopt enorm achter qua beleid tegen cyberpesten, terwijl juist deze vorm van treiteren extra aandacht verdient. Scholen mogen nu zelf bepalen hoe pesten wordt aangepakt, maar volgens sociotherapeut Shariq Sarfaraz schreeuwt het probleem om gereguleerd beleid.

“Cyberpesten is vooral problematisch doordat slachtoffers 24 uur per dag, 7 dagen per week gepest kunnen worden. Het beleid in Nederland is gericht op escalatie, terwijl cyberpesten juist proactief moet worden aangepakt”, zegt Sarfaraz, waarna hij vertelt dat scholen vaak wel hun best willen doen om pesten aan te pakken, maar hier simpelweg geen budget voor hebben. Lees verder

Glazen Huis in Vlaardingen

Naar aanleiding van een opdracht voor het vak Workshop Journalistiek, dat ik in het eerste blok van mijn master volgde, heb ik een interview afgenomen met de initiatiefnemer van een Vlaardings evenement. Dit artikel is daarnaast verschenen op DeVlaardinger.nl.

Dit jaar vestigt 3FM Serious Request zich in de week voor kerst in Heerlen, maar van 11 op 12 december zal óók een Glazen Huis in Vlaardingen te vinden zijn. Wouter van der Zeijden (36), initiatiefnemer en eindredacteur van Xperience TV, vertelt hoe ‘iets willen doen’ uitgroeide tot het plan om een 24-uur durende live-uitzending te maken.

“Ons programma is een product van Xperience, de jongerenorganisatie van de Kerk van de Nazarener in Vlaardingen Holy. Wij maken al ruim een jaar lang elke maand een live-uitzending met een ruimdenkende groep jongeren voor diezelfde doelgroep. Afgelopen zomer wilden we kijken hoe we zo’n uitzending konden combineren met het ophalen van geld voor een goed doel. Niemand vermoedde toen nog dat die uitzending 24 uur lang zal duren en opgenomen zal worden in een Glazen Huis naast onze kerk. Lees verder

Ayaan Hirsi Ali en Othering

Tijdens het eerste blok van mijn master volgde ik het vak Beeldvorming en Media. Beeldvorming gaat over denkbeelden en othering is een concept dat hierbij vaak aan bod komt. In dit artikel leg ik dit begrip uit en ligt ik toe waarom ik vind dat Ayaan Hirsi Ali othering gebruikt in twee van haar boeken.

Othering:
Wetenschappers proberen geconstrueerde denkbeelden om te zetten in theoretische concepten. Eén van deze concepten is othering.
Othering
is vrij eenvoudig uit te leggen, aangezien vrijwel iedereen binnen onze maatschappij hiermee in aanraking komt (denk bijvoorbeeld aan discriminatie).

Het concept omvat twee groepen: de in-group en de out-group (de Ander). De in-group bestaat uit mensen met bepaalde kenmerken, en ziet mensen die deze kenmerken niet hebben als leden van de out-group. De in-group is dominant en ziet zichzelf als superieur, terwijl de out-group als inferieur wordt gezien. Het creëren van deze twee groepen op basis van kenmerken is othering.

Het voorbeeld:
(De volgende tekst is afkomstig uit een van mijn assignments voor het vak Beeldvorming en Media)
In haar boeken getiteld Mijn Vrijheid (2006) en Nomade (2010) neemt Ayaan Hirsi Ali de lezer mee in de wereld van de islam zoals zij die kent. Doordat zij is opgegroeid in verschillende Islamitische landen en haar jeugd en puberteit in het teken stonden van Islamitische gebruiken, geeft zij een helder insiders-view op deze religie. Haar boodschap is duidelijk: de islam vormt een serieuze bedreiging voor het Westen en men moet niet langer wachten hier actie tegen te ondernemen. Opvallend is dat Hirsi Ali gebruik maakt van othering om de lezer te overtuigen van het probleem. Zo benadrukt ze voortdurend dat de Verlichting heeft plaatsgevonden in het Westen en dat Westerse landen hierdoor tot kritisch denken in staat zijn, in tegenstelling tot Islamitische landen die voornamelijk hun ouderwetse tradities voortzetten. Ondanks dat Hirsi Ali niet is geboren of opgegroeid in het Westen, beschouwt zij zichzelf als lid van de in-group dankzij haar studie en werk in Nederland. Kenmerken van de Ander, in dit geval de moslims, worden door haar gedemoniseerd. Zo illustreert zij aan de hand van zowel persoonlijke ervaringen als ervaringen van vrienden, kennissen en familieleden de wrede wijzen waarop moslima’s onderdrukt worden door mannen, en hoe zij zelden kunnen ontsnappen aan hun onderwerping aan de islam en hun mannelijke familieleden. Het leven van een moslim lijkt in alle opzichten zwaar en weinig vreugde te bieden, wat lijnrecht tegenover haar positieve visie van het Westen staat. Door Islamitische gebruiken te demoniseren en het Westen als superieur te benaderen, maakt Hirsi Ali gebruik van othering in zijn puurste vorm om de lezer te overtuigen van het gevaar dat in de islam schuilt.